Contact :

Primaria Comunei  Căpreni

Localitatea Căpreni

Strada Principală, nr. 62, Județul  Gorj,

Telefon : 0253282096, Fax: 0253282096

E-mail : primaria.capreni@yahoo.com

                 capreni@gj.e-adm.ro

Webwww.primariacapreni.ro

 

PRIMAR :

       Cătănoiu Emil    –   0745310508

SECRETAR GENERAL

        Sultan Margareta    –  0752109220

COMPARTIMENT CONTABIL, TAXE ȘI IMPOZITE

        Vieru Ștefan Valeriu  – 0758836788 – contabilitate

        Stancu Verginica  – 0752109227  – casierie impozite si taxe

        Balea Daniela Maria   0752109225 – impozite si taxe

COMPARTIMENT ASISTENȚĂ SOCIALĂ

       Ciobanu Elena  –  0752109224

       Burciu Avram Ionela Mariana   –  0766994329

COMPARTIMENT  AGRICOL, CADASTRU ȘI URBANISM

      Cătănoiu Camelia Nușa   –   0752109222   – registrul agricol

      Șerban Mihaela Maria  –  0756043874   – urbanism

      Mihai Eugenia    – 0752109223   – cadastru

COMPARTIMENT ASISTENȚĂ MEDICALĂ COMUNITARĂ

      Iriza Lavinia  –   0749365261

      Rada Victoria Laura   – 0761260570

COMPARTIMENT RESURSE UMANE  ȘI RELAȚII CU PUBLICUL

      Dîrlă Eugenia    – 0758836786

COMPARTIMENT DESERVIRE ÎNVĂȚĂMÂNT

     Bălașa Constantin   –  0752109229   –   șofer

     Chircu Viorel     –   0751108942   – muncitor

COMPARTIMENT SITUAȚII DE URGENȚĂ, CULTURĂ ȘI ARHIVĂ

     Jianu Grigorie   –   0752109228   

COMPARTIMENT ALIMENTARE CU APĂ, TRANSPORT ȘI ÎNTREȚINERE

     Demetrescu Virgil Teodor   –   0752223899 – muncitor statia apa

     Staicu Dumitru   –  0752223899   – muncitor statia apa

     Crîngoiu Elena   –  0740680285 –  îngrijitor

COMPARTIMENT  ACHIZIȚII PUBLICE ȘI JURIDIC

     Cîrlugea Constantin Sorin   –  0752109226